Hakkında

Bu bölümde, yalnızca Mantık ve Metafizik alanında yapılacak telif ve tercüme çalışmalar yayınlanacaktır. Başta ‘Muallim-i Evvel’ Aristoteles’in eserleri üzerine yapılan şerhler olmak üzere, diğer büyük filozoflara dair önemli metinlere de yer verilecektir. Burada yer alan yazıların yayın hakları Entelekya Mantık-Metafizik Okulu’na aittir.

في هذا القسم، تنشر المباحثات التي تألفت وترجمت في العلوم المنطق والميتافيزيقا فقط. أولا، عند نقطة الشروح على آثار أرسطوطاليس، هو المعلم الأول، توضع المتون المهمة في الفلاسفة الآخرين العاليين. حقوق التأليف والنشر للكتابات التي توجد ههنا هي تنتمي إلى انتلخيا مكتبة المنطق والميتافيزيقا

In this section, it will only be published written and translated studies on Logic and Metaphysics. Firstly, at the point of commentaries on Aristotle’s works, the ‘First Master’, it is included in the major texts on the other great philosophers. The copyright of writings that are published here belongs to Entelekya School of Logico-Metaphysics.

Kurucular

Başkan

İlyas Altuner

Üyeler

Fatih Özkan

Hacı Kaya

Ali Tekin